t zero : CSR

17 ตุลาคม 19

ถุงผ้าได้ถูกแจกจ่ายไปตามหน่วยงานราชการ ในหมู่เกาะต่างๆทางภาคใต้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้งาน และประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
เพื่อเป็นการลดขยะในท้องทะเล

BACK