• MILE
  STONE

 • 1989

  เริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตเส้นด้ายไนลอน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากสวิซเซอแลนด์ เยอรมันนี

 • 1990

  เริ่มทำการผลิตผ้าเรียบสำหรับทำผ้าร่ม ผ้าซับใน จำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วโลก มากกว่า 50 ล้านหลาต่อปี

 • 1998

  Duratex ถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีแอร์เท็กเจอร์ยาน เป็นผ้าไนลอนที่มีความแข็งแรงสูง ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม งานทางการทหารต่างๆ

 • 2000

  ผ้าสีสะท้อนแสง hivis color ผ้าที่ใช้สำหรับทำ work wear ตามมาตรฐาน EN ISO 20471 and ANSI 107 ของยุโรปและอเมริกา โดยร่วมมือกับบริษัทไดสตาร์ DYSTAR

 • 2002

  80% ของผ้า hivis color ที่ผ่านตามมาตรฐานฯ และใช้กันแพร่หลายทั่วโลก มาจากไทยแทฟฟิต้า

 • 2008

  เริ่มผลิตผ้าสำหรับตลาดกลุ่ม outdoor ผ้าทำกระเป๋า Down Jacket โดยมีลูกค้ารายใหญ่ในตลาดอเมริกาและยุโรป

 • 2005

  ผ้าที่ใช้สำหรับวงการกีฬา มีความต้องการผ้าทอที่มีความแตกต่างจากผ้าที่ใช้อยู่ จึงเกิดการพัฒนาผ้าโพลีเอสเตอไฮเสตรท Polyester high stretch ที่มีคุณสมบัติแห้งง่าย สวมใส่สบาย กระชับตัว

 • 2009

  ผลิตผ้า Life Jacket สำหรับตลาดอเมริกาเหนือโดยไทยแทฟฟิต้า ได้รับมาตรฐาน UL standard Lifesaving Equipment

 • 2010

  โพลีเอสเตอไฮสเตรท Polyester high stretch สำหรับเสื้อผ้าชุดกีฬา ได้รับการพัฒนาอีกครั้ง โดยใช้เส้นด้าย โพลีเอสเตอรีไซเคิล ซึ่งผลิตมาจากขวดน้ำพลาสติกใส จนถึงปัจจุบันเราได้นำขวดพลาสติกใสมารีไซเคิลมากกว่า 200 ล้านขวด

 • 2012

  Clean rooms fabric เป็นผ้าที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และโรงพยาบาล มีคุณสมบัติในเรื่องของการป้องกันไฟฟ้าสถิต กันแบคทีเรีย กันเปื้อน โดยมีลูกค้ารายใหญ่ ซีเกต ฮิตาชิ

 • 2015

 • 2017

  เริ่มทำแบรนด์ SKONI ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่น ใช้นวัตกรรมการทอแบบพิเศษ ได้รับมาตรฐานจากยุโรปว่าไม่มีสารเคมีใดๆ และปลอดภัยกับเด็กแรกเกิด

 • 2018

  พัฒนาโรงงานให้เป็นโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบการจัดการ การบริหารงานโดยใช้ระบบ lean management

VISION ไทย

Vision บริษัทไทยแทฟฟิต้า จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตสิ่งทอระดับโลก ที่มีการดำเนินการทางธุรกิจและการพัฒนาทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และขบวนการผลิตที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความสำเร็จที่มั่นคง ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนรุ่นหลัง

MISSION ไทย

พัฒนาผลิตภัณท์ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
พัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้น้ำ ใช้พลังงานทางเลือกจากธรรมชาติเลือก ใช้วัตถุดิบในการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาผลิตภันฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี เพื่อต่อยอดธุรกิจ
ไปด้วยกันในระยะยาว พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต